Key VMware Workstation Pro 16

VMware-Workstation-Pro-16

VMware Workstation Pro 16 là một siêu giám sát được lưu trữ chạy trên các phiên bản x64 của hệ điều hành Windows và Linux; phần mềm cho phép người dùng thiết lập các máy ảo trên một máy vật lý duy nhất và dùng chúng đồng thời cùng với máy chủ.

#1. Máy chủ VMware Workstation Pro 16 được phép tạo với phần cứng lớn hơn

  • 32 virtual CPUs
  • 128 GB virtual memory
  • 8 GB virtual graphics memory

#2. VMware Workstation Pro 16 Hỗ trợ các Hệ Điều Hành mới

  • RHEL 8.2
  • Debian 10.5
  • Fedora 32
  • CentOS 8.2
  • SLE 15 SP2 GA
  • FreeBSD 11.4
  • ESXi 7.0

#3. Key VMware Workstation 16 Pro

Tên sản phẩmLink 1Link 2Link 3Link 4
Workstation Pro 16WindowsLinux
Key VMware Workstation 16 ProZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYFYF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6ZF71R-DMX85-08DQY-8YMNC-PPHV8FC11K-00DE0-0800Z-04Z5E-MC8T6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *