All in One Runtime Download – Giải Quyết Các Thông Báo Lỗi .dll Thường Gặp

Giai-Quyet-Cac-Thong-Bao-Loi-dll-Thuong-Gap

Các thông báo lỗi .dll thường gặp trong quá trình sử dụng các ứng dụng và trò chơi trên hệ điều hành Windows. Để giải quyết các vấn đề này, bạn có thể thử cài đặt lại các ứng dụng hoặc trò chơi, kiểm tra tập tin .dll cần thiết và cài đặt lại nó, hoặc thử khởi động lại hệ thống của bạn.

Nếu vẫn bị lỗi, bạn hãy thử All in One Runtime Download.

#1. Các Câu Thông Báo Lỗi .DLL Thường Gặp

 1. “Không tìm thấy tập tin .dll” (DLL file not found): Thông báo này có thể xuất hiện khi hệ thống không thể tìm thấy tập tin .dll cần thiết để chạy một ứng dụng hoặc trò chơi cụ thể.

 2. “Tập tin .dll bị thiếu” (Missing DLL file): Thông báo này xuất hiện khi tập tin .dll cần thiết bị xóa hoặc bị hỏng, dẫn đến không thể chạy ứng dụng hoặc trò chơi.

 3. “Tập tin .dll không hợp lệ” (Invalid DLL file): Thông báo này xuất hiện khi tập tin .dll bị lỗi hoặc không phù hợp với phiên bản của hệ điều hành.

 4. “Lỗi tải tập tin .dll” (DLL file load error): Thông báo này xuất hiện khi không thể tải tập tin .dll cần thiết vào bộ nhớ hoặc không thể truy cập nó.

 5. “Tập tin .dll đã được đăng ký” (DLL file already registered): Thông báo này xuất hiện khi một tập tin .dll đã được đăng ký trước đó, dẫn đến xung đột với một tập tin .dll khác và gây ra lỗi.

 6. “Lỗi tập tin .dll trong trình cài đặt” (DLL file error during installation): Thông báo này xuất hiện khi tập tin .dll cần thiết để cài đặt một chương trình bị lỗi hoặc không hợp lệ.

#2. Cách Khắc Phục Lỗi Thiếu File DLL

Bạn chỉ cần tải file All in One Runtime Download ở cuối bài viết > Chạy để phần mềm tự động cập nhật các tập tin .dll cần thiết > Sau đó khởi động lại máy tính là xong.

Giai-Quyet-Cac-Thong-Bao-Loi-dll-Thuong-Gap-1

#3. All in One Runtimes Download Bao Gồm Những Gì?

 • .NET Framework (but not Microsoft .NET )
 • Java SE Runtime Environment
 • Adobe Shockwave Player (plug-in) (end of support December 31, 2020)
 • Microsoft Silverlight (Plug-in) (End of support October 12, 2021)
 • Visual C++ Runtimes 2005, 2008, 2012, 2013, 2019
 • Microsoft Visual J Sharp
 • Các tệp runtime khác.

#4. Link Download All in One Runtime

All in One Runtime Download

Tên sản phẩmLink 1Link 2Link 3Link 4Link 5
aio-runtimes_v2.5.0Link 1Link 2Link 3Link 4Link 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *